Tổng hợp 200 link contact facebook liên hệ mới nhất

1
5904

Chào mọi người, tiếp tục hôm nay là không phải thủ thuật facebook mà các bạn nghĩ. Đây là một bài viết tổng hợp tất cả 200 link contact dành cho ai đang chơi mạng xã hội facebook, khi mà tại đây thống kê đầy đủ tất cả các liên hệ về tài khoản facebook bị đie ,zip, khóa tài khoản, xác nhận bằng hình ảnh, đổi tên….v..v rất nhiều liên quan trong việc chơi FB.

Sau đây là toàn bộ các liên hệ 200 link contact facebook full

200 link contact facebook
Hãy cùng ADM di xem toàn bộ link contact facebook để liên hệ biết đâu những link đó bạn đang cần, có thể lưu lại nhé!
* Sau đây là 200 Link facebook Report:
– Link báo cáo vi phạm quyền riêng tư :
https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783
– Link báo cáo 13 tuổi:
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
– Link báo cáo 14 tuổi:
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
– Link báo cáo tống tiền:
https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371
– Link báo cáo giả mạo:
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
– Link cáo cáo tù nhân:
https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
– Link báo cáo web xxx:
https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
– Link báo cáo chứng tử:
https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
– Link báo cáo tưởng nhớ:
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
– Link báo cáo tự tử:
https://www.facebook.com/help/contact/305410456169423
* Tổng hợp 200 Link Unlock:
– Link unlock 13T:
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
– Link đổi tên:
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
– Link xác nhận danh tính :
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
– Link mở khóa tài khoản FAQ :
https://vi-vn.facebook.com/help/contact/317389574998690
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
– Link unlock tên giả : (Rename cũng được)
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
– Link xác nhận tài khoản :
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
– Link đổi ngày sinh: (
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
– Thay đổi tên theo ngôn ngữ :
https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186
– Link unlock tuởng nhớ :
https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
– Link unlock mã phê duyệt :
https://www.facebook.com/help/contact/242953272730344
https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

* 200 Link contact Ảnh và Video, bảo mật và quyền riêng tư

– Link phản hồi hoặc báo cáo rằng một cái gì đó bị hỏng:
https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
– Link quyền riêng tư – Yêu cầu Xóa hình
https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561
https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196
https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903
https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948 (đất nước của bạn)
– Link ảnh hồ sơ trên trang Đăng nhập
https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550
– Link quyền riêng tư – yêu cầu Xóa Video
https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783
https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
– Link báo cáo yêu cầu ảnh và video trên Instagram
https://www.facebook.com/help/contact/482633291790470
– Link báo cáo vấn đề với Webcam trên Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

* Link contact facebookk thanh toán và phí
– Link hỗ trợ thanh toán facebook
https://www.facebook.com/help/contact/326520857454699
https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417
* Link contac page (trang)
– Link đăng nhập để xem trang lỗi
https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
– Link kiểm tra quản trị Bảo mật
https://www.facebook.com/help/contact/453734678049967
– Link phản hồi nhắm mục đích tiêu trang
https://www.facebook.com/help/contact/266897100086640
– Link ảnh tiểu sử trên trang đăng nhập
https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550
– Link báo cáo vấn đề với Trang chủ nguồn cấp dữ liệu tin tức
https://www.facebook.com/help/contact/377211842296337
– Link đánh giá trang cộng đồng đã tạo
https://www.facebook.com/help/contact/?id=175715959147537
– Link phản hồi các trang thôn tin chi tiết
https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195
https://www.postplanner.com/blog/improve-social-media-marketing/ (thông tin tin trang page)
– Link phản hồi các quảng cáo facebook
https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421
– Link báo cáo sự cố với văn bản trên điện thoại di động của Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949
– Link báo cáo sự cố với Facebook trên điện thoại di động
https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789
– Link kiểm tra An ninh Ngăn chặn Đăng nhập
https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862
– Link báo cáo sự cố Đăng nhập
https://www.facebook.com/help/contact/165689550293117
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
– Link anh tiểu sử trên trang đăng nhập
https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550
* Link contact facebook phản hồi
– Link phản hồi của bạn về Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
– Link phản hồi của bạn về Facebook cho Mọi Điện thoại
https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570
– Link phản hồi của bạn về Các trang Thông tin chi tiết
https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195
– Link phản hồi của bạn về Các Quảng cáo Phản hồi
https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421
* Link contac facebook về Gmail
– Link Không xác nhận gmail
https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755
– Link địa chỉ gmail Đã Sử dụng
https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641
* Link liên hệ facebook bản quyền và Thương hiệu
– Link mẫu báo cáo bản quyền 360huongdan.com
https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520
– Link báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/208282075858952
– Link biểu mẫu Yêu cầu Khiếu nại về Nhãn hiệu:
https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632
– Link biểu mẫu Báo cáo Nhãn hiệu
https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647
https://www.facebook.com/help/contact/550816094977939
* Link contact facebook trẻ em
– Link yêu cầu dữ liệu của trẻ em
https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
– Link báo cáo một đứa trẻ vị thành niên
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
– Link yêu cầu Trợ giúp với Cài đặt Quảng cáo của với trẻ em
https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
* Link contac facebook liên hệ quảng cáo
– Link đánh giá Đang chờ Quảng cáo
https://www.facebook.com/help/contact/515460121837726/?ref=u2u
– Link yêu cầu Thanh toán Quảng cáo
https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
– Link ứng dụng Truy cập Tiêu chuẩn API Quảng cáo của Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/517221111658494
– Link quảng cáo trên Facebook & Tổng quan và Mẹo
https://www.facebook.com/help/contact/?id=182324931857643
https://www.postplanner.com/blog/how-to-create-facebook-ads-that-work/ (cải thiện quảng cáo)
* 200 link contact facebook vấn đề tài khoản
– Link tài khoản vô hiệu không đủ điều kiện
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086
https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
https://www.facebook.com/help/contact/?id=167692083333796 (nhiều tài khoản)
https://www.facebook.com/help/contact/?id=199052956872279 (trẻ em vị thành liên)
– Link khiếu nại Tài khoản Khuyết tật – Yêu cầu ID
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339/
– Link tài khoản lừa đảo
https://www.facebook.com/help/contact/321804254561747
– Link tài khoản cá nhân của tôi đang ở trong một tiểu bang đặc biệt Memorialized
https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
– Link tài khoản cá nhân của tôi bị vô hiệu
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
https://www.facebook.com/help/contact/?id=260749603972907
– Link báo cáo Tài khoản Người mạo danh Ưu tiên Tốc độ Cao
https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519
– Link báo cáo tài khoản Người khiếm thị
https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
* 200 link facebook liên hệ vấn đề truy cập tài khoản facebook
– Link truy cập bị hạn chế (IP kém) Tại Đây
– Link khả năng Tiếp cận cho Người Khuyết tật
https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927
– Link ứng dụng Truy cập Tiêu chuẩn API Quảng cáo của Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/517221111658494
– Link yêu cầu dữ liệu cá nhân
https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
– Link yêu cầu Truy cập vào Cổng đối tác Di động
https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

Cập nhật thêm 200 link contact khác

Link contact facebook mở khóa block tính năng :
https://www.facebook.com/help/contact/571927962827151
– Link xóa email trên tài khoản :
https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641
– Link số điện thoại bị lỗi :
https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768
– Link vấn đề về SMS :
https://www.facebook.com/help/contact/338822979524831
– Link xóa sđt trên tài khoản :
https://www.facebook.com/help/contact/439851082721667
– Link báo cáo vấn đề đăng nhập :
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
– Link Unlock Group :
https://www.facebook.com/help/contact/201356176630584
– Link không nhận số điện thoại :
https://www.facebook.com/help/contact/336570443083768
Vậy là đã song tổng hợp các vấn đề các bạn muốn liên hệ facebook khi bị sự cố gặp phải hãy copy link và truy cập sang tab mới để làm theo nhé. Hãy chia sẻ cùng bạn bè biết toàn bộ contact facebook dễ dàng gửi đơn khiếu lại nhé các bạn.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.