Nhập code xóa bạn bè ảo facebook F12 – bè bị FAQ Facebook

0
1730

Tiếp tục thủ thuật mới nhất hiện nay, đối với 1 tài khoản facebook có rất nhiều bạn bè? thậm chí full 5000 bạn bè mà không biết làm gì để xóa hết chúng luôn. Bạn muốn thanh lọc bạn bè bằng một click chuột trên máy tính đơn giản bằng sự hướng dẫn tận tình của 360huongdan.com giúp các tài khoản facebook đang có nhiều bạn bè chỉ cần dùng code xóa bạn bè ảo facebook này thuận tiện hơn là dùng tay tự làm sẽ.

Các hướng dẫn code xóa bạn bè ảo trên facebook thực hiện như sau

code xóa bạn bè ảo facebook
Bước 1: Chỉ cần đăng nhập tài khoản facebook cá nhân của bạn.
Bước 2: Tiếp đó nhấn Ctrl + Shift + J hoặt F12 trên bàn phím , và chọn phần có chữ “Console“.
Bước 3: Copy code xóa bạn ảo facebook vừa Copy được ở trên bằng nút Ctrl + V và dán vào bước 2

!function([,a]){if(!a.uid)return console.log("# login required");Promise.resolve().then(a.getFriends.bind(a)).then(a=>a.removeFriends()).then(a=>console.log("# removed",a.filter(Boolean).length," friends")||console.log("# can't remove",a.filter(a=>!a).length," friends")),console.log("Created with ❤ by ancMS; Shared by bacsiwindows.com".concat("\n","https://ancms.systems/","\n","https://gist.github.com/ancm-s/5cb15c8f432d2be1c6fdb66ff89df030"))}([[97,...[110,99,109,115,46,115,121,115,116,101,109,115]],{getFriends(){return this.fetch("/ajax/typeahead/first_degree.php",{qs:{viewer:this.uid,"filter[0]":"user","options[0]":"friends_only",__user:this.uid,__a:1,__pc:"PHASED:DEFAULT"}}).then(a=>a.text()).then(a=>JSON.parse(a.substr(9)).payload.entries.map(a=>a.uid)).then(a=>{this.friends=[...new Set(JSON.parse(document.body.innerHTML.match(/,list:(.*?)\,pageListModule/).pop()).map(a=>parseInt(a.replace(/-[0-9]$/,""))))].filter(b=>!a.includes(b));return this})},delay(){let a=Array.from(arguments).shift();return new Promise(b=>{setTimeout(()=>b(),a)})},removeFriends(){return this.success=0,this.speed=Math.pow(10,(this.friends.length+[]).length-1),Promise.all(this.friends.map((a,b)=>this.delay(++b*this.speed).then(()=>this.remove(a)).then(b=>{b&&console.log("# removed",a,`${(++this.success/this.friends.length*100).toFixed(2)}%`);return b})))},remove(){let a=Array.from(arguments).pop(),b=new FormData;return b.append("fb_dtsg",this.fb_dtsg),b.append("__user",this.uid),b.append("uid",a),b.append("unref","bd_friends_tab"),b.append("__a","-1"),b.append("__af","iw"),b.append("__be","-1"),b.append("__pc","PHASED:DEFAULT"),this.fetch("/ajax/profile/removefriendconfirm.php",{method:"POST",body:b}).then(a=>a.text()).then(a=>!JSON.parse(a.substr(9)).error)},fetch(a,b){return fetch(`${a}?${this.http_build_query(b.qs||{})}`,Object.assign({},{credentials:"include"},b))},http_build_query:a=>Object.keys(a).reduce((b,c)=>b.push([c,a[c]].map(encodeURIComponent).join("="))&&b,[]).join("&"),uid:(document.cookie.match(/c_user=([0-9]+)/)||[,alert("Please log in facebook before remove friends")]).pop(),fb_dtsg:(Array.from($$('[name="fb_dtsg"]')||[{value:""}]).shift()||[{value:""}]).value}]);

Bước 4: Sau đó bạn gõ Enter một cái và trải nghiệm code xóa hết bạn bè ảo là ok

Lời kết xóa bạn bè ảo facebook đã song

Ngoài chức năng code xóa bạn bè ảo facebook trên các bạn đoạn code nhỏ giúp lọc ra những người bạn bè không còn quan trọng với bạn nữa. Các tính năng khi xóa thêm bạn được sử dụng các tính năng như
– Đăng Lên Tất Cả Group
– Xóa Tất Cả Group Bạn Đã Tham Gia
– Auto Inbox Tất Cả Bạn Bè
– Đăng Lên Tường Tất Cả Bạn Bè
– Tự động kết nối thẻ tag Bạn Bè Vào Bài Viết
– Mời Tất Cả Bạn bè Like Page
– Hủy Kết Bạn Tất Cả Bạn Bè
– Chấp Nhận Tất Cả Lời Mời Kết Bạn…v..v

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.